Novosti

Dejan Orehovec 26/06/2015 Pred nama je razdoblje cvatnje ambrozije koje započinje početkom srpnja i traje sve do prvih mrazeva u jesen. Pelud ambrozije jedan je najjačih poznatih alergena koji izaziva niz vrlo neugodnih i ozbiljnih simptoma i to u vel - Općina Sveta Marija

Dejan Orehovec 26/06/2015 Pred nama je razdoblje cvatnje ambrozije koje započinje početkom srpnja i traje sve do prvih mrazeva u jesen. Pelud ambrozije jedan je najjačih poznatih alergena koji izaziva niz vrlo neugodnih i ozbiljnih simptoma i to u vel26.6.2015.


Pred nama je razdoblje cvatnje ambrozije koje započinje početkom srpnja i traje sve do prvih mrazeva u jesen. Pelud ambrozije jedan je najjačih poznatih alergena koji izaziva niz vrlo neugodnih i ozbiljnih simptoma  i to u velikoj mjeri umanjuje radnu sposobnost i kvalitetu života svakog desetog stanovnika Hrvatske. Da bi se spriječilo ili umanjilo štetno djelovanje peludi ambrozije na zdravlje alergičnih osoba, biljku treba čupati ili kositi prije cvatnje. Ministarstvo poljoprivrede donijelo je 2007. godine Naredbu o poduzimanju mjera obaveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. (“Narodne novine” br. 72/07), prema kojoj su vlasnici, korisnici i ovlaštenici zemljišta dužni tijekom vegetacijske sezone sa svojih površina redovito uklanjati i suzbijati ambroziju propisanim mjerama. Nadzor nad provođenjem navedenih mjera obavljaju poljoprivredni redari u jedinicama lokalne samouprave. Poljoprivredni redar može izreći opomenu, dati nalog za izvršenje potrebne radnje i izreći mandatnu kaznu. U slučaju neizvršenja naloga o uklanjanju ambrozije od strane vlasnika odnosno ovlaštenika zemljišta, poljoprivredni redar o istome podnosi prijavu poljoprivrednoj inspekciji.


 


Dopis ambrozija 2015.


NATRAG

Oglasna ploča


Prodaje se kuća u Svetoj Mariji
3. 3. tra '18.
OGLASNA PLOČA - ARHIVA

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko