Novosti

Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja - Općina Sveta Marija

Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja14.7.2015.


DJEČJI VRTIĆ «KOCKAVICA»


SVETA MARIJA


ANDRIJE HABUŠA 29B


 


KLASA:110-01/15-01-1


URBROJ:2109/85-15-01-1


Sveta Marija, 23.06.2015.


 


Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Kockavica» Sveta Marija je na 9. sjednici održanoj dana 23.06.2015. godine temeljem Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Članka 37. Statuta Dječjeg vrtića «Kockavica» Sveta Marija donijelo


 


ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ODGOJITELJA


   1. ODGOJITELJ- 1 izvršitelj M/Ž – rad na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)


 


UVJETI: – prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih radnika, te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)


 


Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:  • Životopis

  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu

  • Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci


 


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti do 23.07. 2015. na adresu: Dječji vrtić «Kockavica», Andrije Habuša 29b, 40326 Sveta Marija  – «za natječaj».


 


PREDSJEDNICA UV


Ksenija Blagus, v.r.


Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja


NATRAG

Oglasna ploča


Prodaje se kuća u Svetoj Mariji
3. 3. tra '18.
OGLASNA PLOČA - ARHIVA

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko