Novosti

Đurđica Slamek traži da se ispita u kakvom je stanju nasip HE Dubrava - Općina Sveta Marija

Đurđica Slamek traži da se ispita u kakvom je stanju nasip HE Dubrava15.7.2015.


Na posljednjoj sjednici Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji, načelnica Svete Marije Đurđica Slamekpredložila je da se ispita u kakvom je stanju nasip HE Dubrava.


– Već prije, dok je počeo problem s nasipom, zatražila sam od zamjenika župana Zorana Vidovića (on je po funkciji zadužen za zaštitu i spašavanje) da zatraži od direktora HE Dubrava,Miljenka Brezovca, da neovisne stučne službe ispitaju nasip te da nam prezentiraju rezultate istraživanja.


Naime, za vrijeme propuštanja nasipa direktor HE Dubrava je izjavio da je nasip saniran i da je sve u redu, a slijedeći dan nakon njegove izjave se praznilo jezero. Smatram da mještani donjeg Međimurja moraju biti upoznati s relevantnim podacima, a ne da kolaju razne priče te da osjećaju neprestani strah od moguće opasnosti.


Osobno smatram, a tako misle i drugi načelnici kao i gradonačelnik Preloga Ljubomir Kolarek, da su velika opasnost šljunčare koje se nalaze u neposrednoj blizini nasipa, a iz kojih se još uvijek eksploatira šljunak. Ovom prilikom molim župana Matiju Posavca da sazove sastanak s donjomeđimurskim načelnicima na koji će se pozvati direktor HE Dubrave te da nam se dostave traženi podaci, kazala je Slamek.


Njezin prijedlog je župan prihvatio i obećao da će inicirati zajednički sastanak.


NATRAG

Oglasna ploča


Prodaje se kuća u Svetoj Mariji
3. 3. tra '18.
OGLASNA PLOČA - ARHIVA

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko