Novosti

Javni poziv – Nerazvrstane ceste - Općina Sveta Marija

Javni poziv – Nerazvrstane ceste21.9.2015.


Na temelju Zakona o cestama (“Narodne novine” br. 84111.,22113.,54113., 148113. i 92114.) i Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa:932-01112-021182; Urbroj: 541- 03-1-12-28 od 24. listopada 2012., Općina Sveta Marija objavljuje JAVNI POZIV kojim Općina Sveta Marija, kao pravna osoba u čijem su vlasništvu nerazvrstane ceste na administrativnom području Općine Sveta Marija, obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem predmetnih nerazvrstanih cesta li naseljima Sveta Marija i Donji Mihaljevec, o započinjanju postupka evidentiranja u katastar i zemljišnu knjigu.


Javni poziv nalazi se u privitku.


Privitak:


Javni poziv


NATRAG

Oglasna ploča


Prodaje se kuća u Svetoj Mariji
3. 3. tra '18.
OGLASNA PLOČA - ARHIVA

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko