Novosti

Otvoreni natječaji – bespovratna sredstva za šumsku infrastrukturu - Općina Sveta Marija

Otvoreni natječaji – bespovratna sredstva za šumsku infrastrukturu30.11.2015.


Ministarstvo poljoprivrede je objavilo natječaj za podnošenje zahtjeva za potpore iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), za Podmjeru 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva.


U okviru Podmjere 4.3. potpore se dodjeljuju za operaciju 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu Predmet natječaja je dodjela bespovratnih sredstava za ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture.


Prihvatljivi korisnici su:


– šumoposjednici


– udruženja šumoposjednika/šumovlasnika


– trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač RH, koje gospodare šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu RH sukladno Zakonu o šumama,


– jedinice lokalne samouprave.


Projekti se financiraju putem bespovratnih sredstava javne potpore u iznosu od 100% prihvatljivih troškova. Sredstva javne potpore iznose ukupno 3.500.000 EUR.


 Natječaj za Podmjeru 4.3. će biti otvoren do 07.06.2016.


 


Više o samim Natječajima možete pročitati na:


http://www.apprrr.hr/mjera-4—ulaganja-u-fizicku-imovinu-1040.aspx


NATRAG

Oglasna ploča


Prodaje se kuća u Svetoj Mariji
3. 3. tra '18.
OGLASNA PLOČA - ARHIVA

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko