Novosti

Obavijest o objavi Nacrta pravilnika o provedbi Operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ - Općina Sveta Marija

Obavijest o objavi Nacrta pravilnika o provedbi Operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“5.12.2015.


ovim putem Vas obavještavamo da je na Internet stranici eSavjetovanja objavljen Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip Operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.


Sukladno objavljenom Nacrtu pravilnika, korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske.


Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.


Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 150.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 15 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti.


Prihvatljivi materijalni troškovi su slijedeći:  1. ulaganje u gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža nadzorno upravljački sustav, itd.)

  2. radovi na priključenju sustava na električnu mrežu (kablovi, transformatorske stanice solarna elektrana i sl.).


 


Nacrt pravilnika dostupan je na službenim stranicama eSavjetovanja ili istom možete pristupiti na internet stranici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2389


NATRAG

Oglasna ploča


Prodaje se kuća u Svetoj Mariji
3. 3. tra '18.
OGLASNA PLOČA - ARHIVA

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko