Novosti

STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE SVETA MARIJA ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE - Općina Sveta Marija

STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE SVETA MARIJA ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE24.10.2016.


Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Sveta Marija za razdoblje od 2015. do 2020. godine u završnoj je fazi. Prije upućivanja prijedloga strateškog razvojnog programa na donošenje Općinskom vijeću, a kako bi se osigurala odgovarajuća uključenost dionika, otvara se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.


Za savjetovanje je dostupan Nacrt strateškog razvojnog programa, a javno savjetovanje traje od 24. do 31. listopada  2016. godine. Napominjemo da je riječ o nacrtu koji još nije prošao korekturu pa se mogu naći određene greške u pisanju.


Pozivaju se svi zainteresirani dionici da svoje komentare na Nacrt strateškog razvojnog programa upisuju u OBRAZAC, a rok za dostavu komentara je 31. listopada 2016. godine do 15 sati na adresu elektroničke pošte opcina@svetamarija.hr.


 


strateski-razvojni-program-opcine-sveta-marija-za-razdoblje-od-2015-do-2020-godine


obrazac_savjetovanje-s-javnoscu_srp-opcine-sveta-marija


NATRAG

Oglasna ploča


Prodaje se kuća u Svetoj Mariji
3. 3. tra '18.
OGLASNA PLOČA - ARHIVA

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko