Novosti

JAVNO SAVJETOVANJE ZA STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE SVETA MARIJA ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE - Općina Sveta Marija

JAVNO SAVJETOVANJE ZA STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE SVETA MARIJA ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE26.10.2016.


Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Sveta Marija za razdoblje od 2015. do 2020. godine u završnoj je fazi. Prije upućivanja prijedloga strateškog razvojnog programa na donošenje Općinskom vijeću, a kako bi se osigurala odgovarajuća uključenost dionika, otvara se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.


Za savjetovanje je dostupan Nacrt strateškog razvojnog programa, a javno savjetovanje traje od 24. do 31. listopada  2016. godine. Napominjemo da je riječ o nacrtu koji još nije prošao korekturu pa se mogu naći određene greške u pisanju.


Pozivaju se svi zainteresirani dionici da svoje komentare na Nacrt strateškog razvojnog programa upisuju u OBRAZAC, a rok za dostavu komentara je 31. listopada 2016. godine do 15 sati na adresu elektroničke pošte opcina@svetamarija.hr.


 


strateski-razvojni-program-opcine-sveta-marija-za-razdoblje-od-2015-do-2020-godine


obrazac_savjetovanje-s-javnoscu_srp-opcine-sveta-marija


NATRAG

Oglasna ploča


Prodaje se kuća u Svetoj Mariji
3. 3. tra '18.
OGLASNA PLOČA - ARHIVA

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko