Novosti

Proračun - Općina Sveta Marija

Proračun28.12.2016.


21.12.2016. je održana je 30. sjednica Općinskog vijeća Svete Marije, posljednja radna u 2016. godini na kojoj je između ostalog usvojen prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine za 2016. godinu, kao i prijedlozi Proračuna za 2017. godinu s projekcijom Proračuna za 2018. i 2019. godinu.


Uz to su usvojeni svi financijski dokumenti vezani uz proračun. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2017. Od ostalih ključnih točaka usvojen je Program javnih potreba u kulturi Općine Sveta Marija u 2017. godini, Program javnih potreba u sportu Općine Sveta Marija za 2017. godinu, Socijalni program Općine Sveta Marija za 2017. godinu, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Sveta Marija za 2017. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveta Marija za 2017. godinu, Program korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Sveta Marija u 2017. godini, Odluka o raspoređivanju sredstava u 2017. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveta Marija. Uz to, prihvaćena je Odluka o prihvaćanju Zaključka o procjeni vrijednosti poljoprivrednog i građevinskog zemljišta i nerazvrstanih cesta u vlasništvu Općine Sveta Marija.


Općinski proračun za nadolazeću godinu planiran je na prihodovnoj i rashodovnoj strani u visini od 8.982.900 kuna. Prihvaćen je s omjerom glasova 8 za, 2 suzdržana i 1 protiv.


Sjednica je bila ‘popravna’ jer na 29. sjednici proračun nije imao dovoljan broj glasova za njegovo prihvaćanje. Na kraju radne godine vijećnici i zaposlenici Općine razišli su se uz međusobno čestitanje i prigodni domjenak gdje su svima bili dodijeljeni skromni darovi.


Izvor: http://emedjimurje.rtl.hr/politika/na-popravnoj-sjednici-prihvaceni-opcinski-financijski-dokumenti


NATRAG

Oglasna ploča


Prodaje se kuća u Svetoj Mariji
3. 3. tra '18.
OGLASNA PLOČA - ARHIVA

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko