Novosti

Poziv vlasnicima/korisnicima građevina u/na kojima se nalazi azbest - Općina Sveta Marija

Poziv vlasnicima/korisnicima građevina u/na kojima se nalazi azbest15.1.2017.


PRAVILNIK O GRAĐEVNOM OTPADU I OTPADU KOJI SADRŽI AZBEST


Članak 18.


(1) Vlasnik odnosno korisnik građevine u kojoj se nalazi azbest, dužan je, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, na poziv jedinice lokalne samouprave, u roku određenom tim pozivom,dostaviti podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.


Članak 30.


(1) Jedinica lokalne samouprave dužna je uputiti poziv iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika, dopisom odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi odgovarajući način, vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest i od njih pribaviti podatke o lokacijama na kojima se nalazi azbest na području te jedinice lokalne samouprave i dostaviti ih Fondu u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.


NATRAG

Oglasna ploča


Prodaje se kuća u Svetoj Mariji
3. 3. tra '18.
OGLASNA PLOČA - ARHIVA

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko