Novosti

300 milijuna kuna bespovratnih potpora za prerađivače u poljoprivredi - Općina Sveta Marija

300 milijuna kuna bespovratnih potpora za prerađivače u poljoprivredi12.6.2017.


Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda


4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima 


Cilj je ovog natječaja omogućiti povećanje vrijednosti proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje, kako za primarne poljoprivredne proizvođače, tako i za one kojima je prerada poljoprivrednih proizvoda isključiva djelatnost. Natječaj će pridonijeti povećanju konkurentnosti proizvoda i rastu zapošljavanja u ruralnom području te omogućiti modernizaciju postojećih prerađivačkih kapaciteta. Također, natječaj doprinosi unaprjeđenju postupaka prerade, uvođenju novih tehničko-tehnoloških rješenja, integraciji poljoprivrednika u poljoprivredno-prehrambeni lanac te organiziranju proizvođača i promicanju proizvoda na tržištu.


Prihvatljivi korisnici


– Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda


– Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda


– Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda.


Prihvatljivi troškovi


Građenje / rekonstrukcija / opremanje objekata za:


– poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko


– klanje, rasijecanje, hlađenje, preradu (mesa i jaja) i pripadajuće skladištenje s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom


– sabiranje / sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom


– preradu voća, povrća, grožđa (oism za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje


– preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom


– preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja te njihovih ostataka s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom


– preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom


– preradu ostalih poljoprivrednih proizvoda s pripadajućom vanjskom i unutranjom infrastrukturom


– ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade


– objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda


– objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom


– laboratorija za vlastite potrebe korisnika koji su u funkciji djelatnosti prerade


– kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme


– kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine.


Visina potpore


Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi:


– za sektor prerade mesa i mlijeka od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR


– za ostale sektore od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR


– za početnike* najviša vrijednost po projektu može iznositi do 200.000 EUR.


Intenzitet potpore


Intezitet javne potpore po projektu iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.


Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta.


Trajanje projekta


Razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava.


Rok za prijavu


Rok za podnošenje počinje teći od 26. lipnja 2017. godine od 12:00 sati i traje do 31. srpnja 2017. godine do 12:00 sati.


*Početnik je korisnik koji u trenutku objave natječaja posluje u djelatnosti prerade kraće od dvije godine.


 


4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije (U NAJAVI)


Korisnici


Fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom poljoprivrednih proizvoda.


Prihvatljivi troškovi


– ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije, objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina, za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu.


Visina potpore


Od 10.000 do 1.000.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti


Intenzitet potpore


Do 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za:


– ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP),


– ulaganja koja provode proizvođačke organizacije.


NATRAG

Oglasna ploča


Prodaje se kuća u Svetoj Mariji
3. 3. tra '18.
OGLASNA PLOČA - ARHIVA

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko