Novosti

Požar u “Črnom Logu” - Općina Sveta Marija

Požar u “Črnom Logu”12.7.2017.


Ugašen je požar otvorenog prostora na predjelu ‘Črni log’ u k.o. Sveta Marija za koji smo smatrali da će se njime vatrogasci boriti tijekom noć.


Iz DVD Sveta Marija dobili smo sljedeću informaciju vezanu uz događaj: ‘Dana 10.7.2017. u 21:42 sati članovi interventne postrojbe DVD-a Sveta Marija zaprimaju poruku od strane dispečerskog centra 193 o požaru otvorenog prostora zvanog ‘Črni log’, pored željezničke pruge Čakovec – Kotoriba.


U 21:51 sati na intervenciju izlazi 5 vatrogasaca s navalnim vozilom, dok su 3 člana bila u pripravnosti ukoliko dođe do potrebe dobave dodatne vode za gašenje požara.


Dolaskom na mjesto požara, uvidjevši da se vatrena fronta proteže na cca 5 hektara, zapovjednik DVD-a Sveta Marija Andreas Lisjaku 22:15 sati obavještava pripravne članove da s drugim navalnim vozilom dopreme vodu do požarišta te angažira susjedno DVD Donji Vidovec čijih 5 članova izlaze na intervenciju s navalnim i kombi vozilom.Požar je lokaliziran oko 22:30. Na intervenciji je sudjelovalo ukupno 13 članova DVD-ova, 3 navalna vozila, jedno kombi vozilo, utrošeno je oko 7000 litara vode te je, uz korištenje visokotlačnih sklopova na vozilima, korištena oprema za gašenje šumskih požara (naprtnjače, metlanice).’, stoji u izvješću DVD Sveta Marija


 


Izvor:Emedjimurje20170710_220820pozar-3_364596pozar-2_575673


NATRAG

Oglasna ploča


Prodaje se kuća u Svetoj Mariji
3. 3. tra '18.
OGLASNA PLOČA - ARHIVA

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko