Novosti

Javni poziv vlasnicima građevina na kojima se nalazi azbest - Općina Sveta Marija

Javni poziv vlasnicima građevina na kojima se nalazi azbest13.7.2017.


POZIV VLASNICIMA, KORISNICIMA GRADEVINA U KOJIMA SE NALAZI AZBEST


Pozivaju se vlasnici, odnosno korisnici objekata u kojima se nalazi azbest da dostave podatke o vrsti i kolidini azbestnog materijala. Podaci se prikupljaju u svrhu planiranja gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest NN 69/16).


Podaci se dostavljaju popunjavanjem obrasca u prostorijama Op6ine.


obrazac: Obrazac za prijavu objekata u kojima se nalazi azbest


Komunalni redar: Marinko LukSa


NATRAG

Oglasna ploča


Prodaje se kuća u Svetoj Mariji
3. 3. tra '18.
OGLASNA PLOČA - ARHIVA

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko