Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner15 banner16 banner19 banner17 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner29
Natječaj za zapošljavanje u projektu ZA OBITELJ - Općina Sveta Marija

Natječaj za zapošljavanje u projektu ZA OBITELJ14.8.2018.


Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru projekta ZA OBITELJ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. – Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, UP.02.2.2.08.0028, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kockavica“ Sveta Marija na temelju Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Članka 37. Statuta Dječjeg vrtića „Kockavica“ Sveta Marija, dana 14.08.2018.g.


RASPISUJE NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE  U PERIODU TRAJANJA PROJEKTA ZA OBITELJ (30 mjeseci)  1. odgojitelja predškolske djece – 1 izvršitelj M/Ž rad na određeno puno radno vrijeme


UVIJETI: - prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih radnika, te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)


Kandidati na natječaj prilažu: 1. Zamolbu

 2. Životopis

 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

 4. Položen stručni ispit

 5. Domovnicu

 6. Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 7. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


S izabranim kandidatom ugovara se probni rad od 90 dana.  1. kuhara – 1 izvršitelj M/Ž rad na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)


UVIJETI: - prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih radnika, te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)


Kandidati na natječaj prilažu: 1. Zamolbu

 2. Životopis

 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (KV kuhar)

 4. Radno iskustvo od 1 godine

 5. Domovnicu

 6. Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 7. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


S izabranim kandidatom ugovara se probni rad od 60 dana. 1. spremačice – 1 izvršitelj M/Ž rad na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)


UVIJETI: - prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih radnika, te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)


Kandidati na natječaj prilažu: 1. Zamolbu

 2. Životopis

 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (PKV ili NKV radnik)

 4. Domovnicu

 5. Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 6. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje ili potvrdu o podacima     


             evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


S izabranim kandidatom ugovora se probni rad od 60 dana.


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti do 23.08.2018.g. do 15:00 sati na adresu: Dječji vrtić „Kockavica“, Andrije Habuša 29b, 40 326 Sveta Marija  s naznakom „za natječaj ZA OBITELJ – odgojitelj, kuhar, spremačica (navesti odgovarajuću kategoriju) - ne otvaraj“.


Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.


Odabrani kandidati započeti će s radom početkom pedagoške godine 2018./2019.


 


UPRAVNO VIJEĆE


DJEČJEG VRTIĆA KOCKAVICA


 • ikona
  Natječaj za zapošljavanje u projektu ZA OBITELJ   
  divider
  NATRAG
  banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

  Oglasna ploča


  Prodajem obiteljski grob sa spomenikom u selu svet ...
  26. tra '21.

  Prodaje se zemljište sa šumom - k.o. Don ...
  6. lis '20.

  Prodaje se građevinsko zemljište u Donje ...
  20. sij '20.

  Anketa

  Anketa:
  Koliko često posjećujete ovu stranicu?
    Redovito

    Često

    Rijetko

  upis