Dokumenti

banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner15 banner16 banner17 banner18 banner19 banner20 banner21 banner22 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner29

Proračun

Proračun


2020.

ikona
30.10.2020.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu...   
dividerikona
30.10.2020.  Izvršenje plana razvojnih programa s 30.06.2020   
dividerikona
7.8.2020.  1. izmjene i dopune proračuna Općine Sveta Marija za 2020. godinu   
dividerikona
7.8.2020.  Izmjene i dopune plana razvojnih programa   
dividerikona
7.8.2020.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu   
divider

2019.

ikona
17.12.2019.  Vodič za građane - Proračun za 2020. godinu   
dividerikona
9.12.2019.  2. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu   
dividerikona
9.12.2019.  Proračun za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu   
dividerikona
9.12.2019.  Odluka o izvršavanju proračuna za 2020. godinu   
dividerikona
12.9.2019.  1. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu   
dividerikona
12.9.2019.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu...   
dividerikona
28.3.2019.  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu   
dividerikona
2.1.2019.  Plan razvojnih programa   
dividerikona
2.1.2019.  Izvršenje plana razvojnih programa   
divider

2018.

ikona
13.12.2018.  Prijedlog Proračuna za 2019. godinu   
dividerikona
13.12.2018.  Proračun za 2019. godinu   
dividerikona
13.12.2018.  Odluka o izvršavanju proračuna za 2019. godinu   
dividerikona
13.12.2018.  2. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu   
dividerikona
12.12.2018.  Vodič za građane - Proračun za 2019. godinu   
dividerikona
13.9.2018.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu...   
dividerikona
23.7.2018.  1. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu   
dividerikona
28.5.2018.  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu   
dividerikona
3.1.2018.  Prijedlog Proračuna za 2018 godinu.PDF   
dividerikona
3.1.2018.  Plan razvojnih programa   
dividerikona
2.1.2018.  Izvršenje plana razvojnih programa za 2018. godinu   
divider

2017.

ikona
29.11.2017.  Proračun Općine Sveta Marija za 2018. godinu   
dividerikona
29.11.2017.  Odluka o izvršavanju proračuna za 2018. godinu   
dividerikona
29.11.2017.  1. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu   
dividerikona
29.11.2017.  Izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu-BILJEŠKE   
dividerikona
24.11.2017.  Vodič za građane - Proračun za 2018. godinu   
dividerikona
25.7.2017.  Pogodišnji-izvještaj-o-izvršenju-proračuna-za-2017.-godi...   
dividerikona
30.3.2017.  Godišnje-izvješće-o-izvršenju-proračuna-za-2016.-g..pdf...   
divider

2016.

ikona
21.12.2016.  Proračun-za-2017.-godinu1.pdf   
dividerikona
21.12.2016.  2.-izmjene-i-dopune-Proračuna-za-2016.-godinu1.pdf   
dividerikona
14.9.2016.  Polugodišnji-izvještaj-o-izvršenju-Proračuna-za-2016.-godinu...   
dividerikona
19.5.2016.  1.-izmjene-i-dopune-proračuna-za-2016.-godinu1.pdf   
dividerikona
30.3.2016.  Izvršenje-proračuna-do-31.12.2015.1.pdf   
divider

2015.

ikona
22.12.2015.  Proračun-za-2016.-godinu1.pdf   
dividerikona
21.12.2015.  2.-Izmjene-i-dopune-Proračuna-za-2015.-godinu1.pdf   
dividerikona
20.7.2015.  Polugodišnji-izvještaj-o-izvršenju-proračuna-za-2015.-godinu...   
dividerikona
24.3.2015.  1.-izmjene-i-dopune-proračuna-za-2015.pdf   
dividerikona
24.3.2015.  Godišnji-izvještaj-o-izvršenju-proračuna-za-2014.pdf   
divider

2014.

ikona
19.12.2014.  Proracun-za-2015.-godinu1.pdf   
dividerikona
19.12.2014.  2.-izmjene-i-dopune-Proracuna-za-2014.-godinu1.pdf   
dividerikona
12.9.2014.  1.izmjene-i-dopune-Proracuna-za-2014.-godinu1.pdf   
dividerikona
12.9.2014.  Polugodisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-Proracuna-za-2014.-godinu1.pdf   
divider

2013.

ikona
23.12.2013.  2.izmjene-i-dopune-proračuna-za-2013   
dividerikona
13.12.2013.  Proracun_2014.pdf   
dividerikona
26.6.2013.  1.izmjene-i-dopune-proračuna-2013   
divider
banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se zemljište sa šumom - k.o. Don ...
6. lis '20.

Prodaje se građevinsko zemljište u Donje ...
20. sij '20.

Prodaje se kuća u Donjem Mihaljevcu
6. lis '19.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis