IZVJEŠĆE o visini troškova i načinu njihova korištenja prilikom provedbe izbora za načelnika Općine Sveta Marija i članove Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održanih 21. svibnja 2017. g.

IZVJEŠĆE o visini troškova i načinu njihova korištenja prilikom provedbe izbora za načelnika Općine Sveta Marija i članove Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održanih 21. svibnja 2017. g.