Kontakt

OPĆINA SVETA MARIJA
Trg bana Jelačića 1
40326 Sveta Marija
OIB: 33141736361
Tel: +385 (0)40 660 001
Tel: +385 (0)40 660 864
Fax: +385 (0)40 660 865

web: www.svetamarija.hr
e-mail: opcina-sveta-marija@ck.t-com.hr
e-mail: opcina@svetamarija.hr

RADNO VRIJEME JUO:
radnim danom 07:00-15:00 sati.
rad sa strankama 08:00-13:00 sati.
pauza 10:00-10:30

Načenica – Đurđica Slamek
Mob: 099 366 00 01
e-mail: nacelnica.svetamarija@gmail.com

Zamjenik načelnice – Ivica Kočiš
Mob: 099 266 06 83

Predsjenica OV – Marija Frančić
Mob: 098 948 57 11

Pročelnica Ivanka Herc-Kaser, dipl. inf.
Mob: 099 466 00 01
Predsjednica VMO Donji Mihaljevec - Anamari Bartolić
Mob: 099 811 50 08

Predsjednik VMO Sveta Marija – Andreas Lisjak
Mob: 098 835 662

Komunalni radnici:
Vlado Štrok: 099 403 0445
Balent Željko: 099 655 69 74

Komunalni i poljoprivredni redar:

 

Kontakt obrazac:

Vaše ime (obvezno)

Vaš email (obvezno)

Predmet

Vaša poruka poruka

 

 

karta.jpg
Top