Općina Sveta Marija

Načelnica Općine
Đurđica Slamek

Zamjenik Načelnice
Ivica Kočiš

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Frančić

Vijećnici Općinskog vijeća
Ksenija Blagus
Božidar Poljak
Dražen Šulj
Anamari Bartolić
Andreas Lisjak
Antonio Frančić
Željko Strbad
Marjan Štefić
Dragutin Peter
Marija Janković

VIJEĆE MJESNOG ODBORA SVETA MARIJA
Predsjednik VMO Sveta Marija
Andreas Lisjak

Vijećnici VMO Sveta Marija
Antun Kedmenec
Ignac Dolenec
Gordana Hunjadi
Darko Poljak

VIJEĆE MJESNOG ODBORA DONJI MIHALJEVEC
Predsjednica VMO Donji MIhaljevec
Anamari Bartolić

Vijećnici VMO Donji Mihaljevec
Vlado Habuš
Branka Vlah
Slava Rumenjak
Ivan Klarić

 

 

Top