Pošalji fotografiju ili priču

Imate fotografiju koju smatrate da bi trebala biti objavljena na općinskim stranicama?

SFOTKUPRICU

Imate priču koja bi bila zanimljiva za objavu? Ispunite obrazac:

Vaše ime (obvezno)

Vaš email (obvezno)

Naslov

Vaša priča

Top