Predaj svoj oglas

Ukoliko imate oglas koji bi željeli objaviti na Internet stranici Općine ispunite oglas u kontak obrascu.

Nakon što se oglas odobri biti će objavljen na internet stranici Općine. Oglašavanje je besplatno.

Ime i prezime

Adresa

Email

Telefon

Vaš oglas

Top