Lokalni izbori

 Konačni rezultati izbora 2017
1.Konačni-rezultati-izbora-za-općinskog-načelnika-Općine-Sveta-Marija
2.Konačni-rezultati-izbora-za-članove-Općinskog-vijeća-Općine-Sveta-Marija
3.Konačni-rezulati-izbora-za-članove-VMO-Sveta-Marija
4.Konačni-rezultati-izbora-za-članove-VMO-Donji-Mihaljevec.
Rezultati lokalnih izbora
1.Rezultati-izbora-za-načelnika-Općine-Sveta-Marija-i-OV
2.Rezultati-izbora-za-članove-vijeća-mjesnog-odbora-Sveta-Marija-i-Donji-Mihaljevec
Pravovaljane kandidacijske liste
1.Kandidacijske-liste-za-načelnika-Općina-Sveta-Marija
2.Kandidacijske-liste-za-OV-Općine-Sveta-Marija
3.Kandidacijske-liste-VMO-Sveta-Marija
4.Kandidacijske-liste-za-VMO-Donji-Mihaljevec
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Sveta Marija
1.Rješenje-o-određivanju-biračkih-mjesta-na-području-Općine-Sveta-Marija
Obrasci za izbore - VMO
1.OMOSM-1
2.OMOSM-2
3.OMOSM-3
4.OMOSM-4
5.OMODM-1
6.OMODM-2
7.OMODM-3
8.OMODM-4
1.Odluka_Vlade_Republike_Hrvatske_o_raspisivanju_izbora_za_clanove_predstavnickih_tijela_jedinica_lokalne_i_podrucne_regionalne_samouprave
2.Odluka_Vlade_Republike_Hrvatske_o_raspisivanju_izbora_za_opcinske_nacelnike_gradonacelnike_i_zupane_te_njihove_zamjenike
3.Odluka-o-raspisivanju-izbora-za-članove-VMO-Sveta-Marija
4.Odluka-o-raspisivanju-izbora-za-članove-VMO-Donji-Mihaljevec
5.Općina-Sv-Marija-objava-biračima
1.Izvjesce o utrosenim sredstvima2013
2.MO SVETA MARIJA - rezultat_2013
3.MO DONJI MIHALJEVEC - rezultat 2013
4.Sveta Marija_nacelnik- rezultat 2013
5.Sveta Marija_vijece rezultati 2013
Top