POZIV MLADIMA NA EDUKACIJU

LEADER mreza Hrvatske (LMH) u suradnja s Institutom za drustvena istrazivanja u Zagrebu (IDIZ) provodi projekt pod nazivom Urbana primjena CLLD metodologije kao sredstvo za drustveno ukljucivanje mladih, u okviru kojeg smo proveli istrazivanje zakonodavnog okvira i primjera dobre prakse u zemljama EU u pokretanju urbane primjene CLLD-a.

Potaknuti tim cinjenicama pokrenuli smo projekt kroz koji osnovna znanja o urbanoj primjeni CLLD metodlogije prenosimo  savjetima mladih, ali na edukacije o urbanoj primjeni CLLD takodjer pozivamo i opcinske savjete mladih te sve udruge mladih i za mlade.

Nasa prva edukacija ce se odrzati 22. travnja u Draganicu kod Karlovca (u prilogu poziv, prijavnica i popratni materijali).

Općina Sveta Marija će pokriti trošak mladima koji djeluju u sklopu bilo koje udruge.

Poziv na radionicu LMH-IDIZ

LEADER letak print Prijavnica-LMH-IDIZ 

Prijavnica-LMH-IDIZ