Savjet mladih

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Sveta Marija i njihove zamjenike

javni-poziv-za-isticanje-kandidatura-za-clanove-savjeta-mladih-opcine-sveta-marija-i-njihove-zamjenike

obrazac-1-obrazac-za-prijavu-kandidata

obrazac-2-izjava-o-prihvacanju-kandidature

 

Predsjednik:

Anđelko Gašparić

 

Članovi:

Nikola Karažinec

Boris Hunjadi

Dominik Kanižaj

Božidar Poljak

 

Odluka o osnivanju Savjetu mladih Općine Sveta Marija
Zapisnik sa konstituirajuce sjednice Savjet mladih
Top