Ambulanta

Djelatnost: Dom zdravlja, Balažin Ivan, dr. med.,spec. opće medicine

Adresa:
Pavleka Miškine 1
SVETA MARIJA, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Hrvatska

Tel.: (040) 660 103

Radno vrijeme:
parni poslijepodne,neparni prijepodne,subota IV

Top