JUO

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica:
Ivanka Herc-Kaser

Viši referent:              

 Antonija Kenđel

Računovodstveni referent:
Ljubica Šulj

Komunalni radnici:
Vlado Štrok
Balent Željko

Komunalni i poljoprivredni redar:

Marinko Lukša

Mob.091/4700-777

e-mail:  komunalni.redar2@gmail.com

Top