Članovi Općinskog Vijeća

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednica Općinskog vijeća

Marija Frančić

 

Vijećnici Općinskog vijeća

Ksenija Blagus

Božidar Poljak

Dražen Šulj

Anamari Bartolić

Dragutin Peter

Marjan Štefić

Andreas Lisjak

Antonio Frančić

Željko Strbad

Marija Janković

Top