Stalna radna tijela, odbori i komisije

Mandatna komisija:

 

 

Komisija za izbor i imenovanje:

 

 

Komisija za Statut, Poslovnik i propise:

 

 

Odbor za financije, proračun i unutarnji nadzor:

 

 

Socijalno vijeće:

 

 

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda:

 

 

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja:

 

 

Uprava groblja:

 

 

Povjerenstvo za izdavanje Svetomarskog ljisteka:

 

 

Komisija za popis birača:

 

 

Odbor za turizam:

 

 

Povjerenstvo za dodjelu stipendija:

 

 

Povjerenstvo za procjenu ugroženosti:

 

 

Povjerenstvo za popis imovine, obveza i kapitala:

 

 

Top