Stalna radna tijela, odbori i komisije

POPIS  ČLANOVA RADNIH TIJELA ZA SAZIV OV  2017. – 2021. G

 

Mandatna komisija Općine Sveta Marija: 

 1.  Marija Frančić,
 2.  Ružica Mustač,
 3.  Antonio Frančić.

 

Odbor za izbor i imenovanja  Općine Sveta Marija:

 

 1. Ksenija Blagus
 2. Antonio Frančić
 3. Gordana Hunjadi.

 

Odbor za turizam Općine Sveta Marija:

 

 1. Ksenija Blagus,
 2. Milenko Kanižaj,
 3. Vlado Kovač,
 4. Marija Slaviček,
 5. Mirjana Frančić,

 

 

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Sveta Marija:

 

 1. Danica Orehovec,
 2. Nada Levačićiz,
 3. Ružica Mustač.

 

Povjerenstvo za izdavanje «Svetomarskog ljisteka» :

 

 1. Ksenija Blagus,
 2. Suzana Blagus,
 3. Maja Frančić .

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise Općine Sveta Marija:

 

 1. Gordana Hunjadi
 2. Antonio Frančić
 3. Tamara Hobor

 

 

Odbor za financije, proračun i unutarnji nadzor  Općine Sveta Marija:

 

 1. Božidar Poljak,
 2. Dražen Šulj,
 3. Ružica Mustač,
 4. Željko Strbad,
 5. Andreas Lisjak

Povjerenstvo za dodjelu stipendija  Općine Sveta Marija:

 

 1. Ksenija Blagus,
 2. Božidar Poljak,
 3. Ana Slamek.
 4. Miljenka Setnik
 5. Marija Bartolić

 

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda  Općine Sveta Marija:

 

 1. Dragutin Pongrac,
 2. Vlado Habuš
 3. Mijo Poljak.

 

Socijalno vijeće Općine Sveta Marija:

 

 1. Marija Frančić,
 2. Marija Balažin,
 3. Terezija Setnik,
 4. Branka Vlah,
 5. Marija Janković,
 6. Antonio Frančić.

Uprava groblja Općine Sveta Marija:

 

 1. Matija Komorski,
 2. Stjepan Janković,
 3. Eduard Kanižaj,
 4. Franjo Šlibar,
 5. Josip Orehovec

Komisija za popis birača  Općine Sveta Marija:

 

 1. Marija Kanižaj,
 2. Anka Šlibar,
 3. Jelena Belovari.
 4. Tatjana Kečkeš.

Povjerenstvo za praćenje događanja  Općine Sveta Marija:

 

 1. Eduard Kanižaj,
 2. Maja Frančić,
 3. Ksenija Blagus.

Povjerenstvo za popis imovine, obveza i kapitala  Općine Sveta Marija:

 

 1. Emilija Janković,
 2. Franciska Kvakan,
 3. Ružica Mustač,
 4. Josip Orehovec.

 

Povjerenstvo za procjenu ugroženosti:

 

 1. Ivica Kočiš
 2. Ivan Pavlic,
 3. Andreas Lisjak,
 4. Dejan Kočiš
 5. Marko Habuš

Komisija za procjenu vrijednosti nekretnina Općine Sveta Marija:

 

 1. Ivica Kočiš,
 2. Darko Poljak,
 3. Vlado Janković.

 

 

 

 

 

 

Top