VMO Donji Mihaljevec

 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA DONJI MIHALJEVEC

Predsjednica VMO Donji MIhaljevec

Anamari Bartolić

 

Vijećnici VMO Donji Mihaljevec

Vlado Habuš

Branka Vlah

Slava Rumenjak

Ivan Klarić

 

Mjesni odbor Donji Mihaljevec

1Zapisnik s konstituirajuce sjednice 31.05.2013.31.05.2013.

Top