VMO Donji Mihaljevec

 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA DONJI MIHALJEVEC

Predsjednica VMO Donji MIhaljevec

Ružica Mustač

 

Vijećnici VMO Donji Mihaljevec

Marija Bartolić

Branka Vlah

Miljenka Setnik

Marija Slaviček

 

Mjesni odbor Donji Mihaljevec

1Zapisnik s konstituirajuce sjednice 31.05.2013.31.05.2013.

Top