VMO Donji Mihaljevec

 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA DONJI MIHALJEVEC

 

e-mail: mo.donjimihaljevec@gmail.com

Kontakt telefon:040/ 660-001

 

 

Predsjednica VMO Donji MIhaljevec

Ružica Mustač

 

Vijećnici VMO Donji Mihaljevec

Marija Bartolić

Branka Vlah

Miljenka Setnik

Marija Slaviček

 

Mjesni odbor Donji Mihaljevec

1Zapisnik s konstituirajuce sjednice 31.05.2013.31.05.2013.

Top