VMO Sveta Marija

 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA SVETA MARIJA

 

e-mail:  mo.svetamarija@gmail.com

Kontakt telefon: 040 / 660-001

 

Predsjednik  VMO Sveta Marija

Andreas Lisjak

 

Vijećnici VMO Sveta Marija

Tomislav Mustač

Tatjana Kečkeš

Darko Poljak

Eduard Kanižaj

 

Top