VMO Sveta Marija

 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA SVETA MARIJA

Predsjednik  VMO Sveta Marija

Andreas Lisjak

 

Vijećnici VMO Sveta Marija

Antun Kedmenec

Ignac Dolenec

Gordana Hunjadi

Darko Poljak

 

 

Top