VMO Sveta Marija

 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA SVETA MARIJA

Predsjednik  VMO Sveta Marija

Andreas Lisjak

 

Vijećnici VMO Sveta Marija

Tomislav Mustač

Tatjana Kečkeš

Darko Poljak

Eduard Kanižaj

 

Top