sjena7
banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
banner1 sjena

Novosti

sjena
sjena sjena
sjena sjena sjena
sjena
sjena
sjena


Natječaj za prodaju nekretnine 2024 - čestica br. 2325/A/48

Na temelju članka 14. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Sveta Marija („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 15/10) te Odluke o prodaji  imovine (Čakovečka 90, Donji Mihaljevec),  (KLASA: 944-08 /22-01/01,URBROJ: 2109-24-22-1) od  31.03.2022., načelnica Općine Sveta Marija raspisuje


N  A  T  J  E  Č ... tockiceikonaNatječaj za prodaju nekretnine 2024ikonaOBRAZAC PONUDE - uz Natječaj za prodaju nekretnine 2024
sjena sjena
sjena
SVE NOVOSTI
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis