Obavještavamo Vas da će se PBZ poslovnica 375 Donja Dubrava, Trg Republike 16, 40328 Donja Dubrava od 30.6.2016. godine zatvoriti, odnosno preseliti svoje poslovanje u druge poslovnice koje u nastavku ove obavijesti navodimo u tablici.


Cilj koji želimo postići ovim preseljenjem je zadovoljavanje visokih standarda poslovanja i pružanje cjelovite kvalitetne bankarske usluge u svim poslovnim jedinicama, a u skladu s potrebama klijenata. Nastavno, želja nam je uputiti vas na detalje koje se odnose na uplatu i isplatu novca na šalteru, odnosno bankomatima i dnevno-noćnim trezorima (DNT).


Napominjemo da ćete usluge bankomata moći i dalje koristiti na sadašnjoj lokaciji poslovnice, a da ugovaranjem internetskog i mobilnog bankarstva, većinu usluga Banke možete koristiti u svakom trenutku. Nadalje, pored šaltera, na svim lokacijama navedenima u donjoj tablici, na raspolaganju imate dnevno-noćne trezore.


fa