Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
JAVNO SAVJETOVANJE ZA STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE SVETA MARIJA ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE - Općina Sveta Marija

JAVNO SAVJETOVANJE ZA STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE SVETA MARIJA ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE26.10.2016.


Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Sveta Marija za razdoblje od 2015. do 2020. godine u završnoj je fazi. Prije upućivanja prijedloga strateškog razvojnog programa na donošenje Općinskom vijeću, a kako bi se osigurala odgovarajuća uključenost dionika, otvara se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.


Za savjetovanje je dostupan Nacrt strateškog razvojnog programa, a javno savjetovanje traje od 24. do 31. listopada  2016. godine. Napominjemo da je riječ o nacrtu koji još nije prošao korekturu pa se mogu naći određene greške u pisanju.


Pozivaju se svi zainteresirani dionici da svoje komentare na Nacrt strateškog razvojnog programa upisuju u OBRAZAC, a rok za dostavu komentara je 31. listopada 2016. godine do 15 sati na adresu elektroničke pošte opcina@svetamarija.hr.


 


strateski-razvojni-program-opcine-sveta-marija-za-razdoblje-od-2015-do-2020-godine


obrazac_savjetovanje-s-javnoscu_srp-opcine-sveta-marija


NATRAG
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis