Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
Općinsko vijeće Svete Marije: Proračun - Općina Sveta Marija

Općinsko vijeće Svete Marije: Proračun19.12.2016.


prosinac-779_315079Dominanatna točka dnevnog reda 29. sjednice Općinskog vijeća Svete Marije trebala je biti donošenje proračuna Općine Sveta Marija za 2017. godinu s projekcijom proračuna za 2018. i 2019. godinu.


To se nije dogodilo jer je u provedenom glasovanju pet vijećnika bilo ZA, tri vijećnika su bila SUZDRŽANA i dvoje je bilo PROTIV. Vladajućem HSS-u nedostajao je za donošenje proračuna jedan glas. Stoga će na skorašnjoj sjednici opet o tome biti provedena rasprava.


Prethodno je provedena šira i dugotrajna rasprava u kojoj se je vijećnica SDP-a Marija Janković pokušala amandmanom izboriti da se u proračun unese stavka kojom bi se osigurala sredstva za isplatu uskrsnice ovdašnjim umirovljenicima. Dugo i predugo su vijećnici o tome raspravljali.


Oni iz redova MDS-a, a pogotovo županijski vijećnik Željko Pavlic, su ovu inicijativu pozdravili. Općinska načelnica Đurđica Slamek nije mogla prihvatiti amandman jer vijećnica nije imala konkretni izračun troškova, a dodala je kako Općina izdvaja dovoljno novaca za socijalni program.


Vijećnik MDS-a Andreas Lisjak je predložio da se inicijativa podrži, a da se sredstva za te potrebe osiguraju u rebalansu. Vezano uz donošenje proračuna, vijećnik HNS-a Željko Strbad je komentirao: – Nismo zatvorili vrata ovoj financijskoj godini, a već otvaramo nova. Aludirao je na ne okončano ovogodišnje financijsko stanje.


izvor: http://emedjimurje.rtl.hr/politika/opcinsko-vijece-svete-marije-proracun-na-popravni


NATRAG
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis