Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
NAJAVA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 27.03.2018. godine s početkom u 19:00 sati - Općina Sveta Marija

NAJAVA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 27.03.2018. godine s početkom u 19:00 sati25.3.2018.


Temeljem članka 58. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Marija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/18), sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveta Marija za UTORAK 27.03.2018. godine s početkom u 19:00 sati

Sjednica će se održati u prostorijama općine Sveta Marija, Trg bana Jelačića 1.
Za sjednicu predlažem slijedeći


D N E V N I R E D


1. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Sveta Marija
2. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Marija za 2017. godinu
3. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o gospodarenju otpadom na području Općine Sveta Marija za 2017. godinu (GKP Pre-kom d.o.o.)
4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017 – 2022. godine na području Općine Sveta Marija za 2017. godinu
5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sveta Marija za 2017. godinu
6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Sveta Marija za 2017. godinu
7. Odluka o visini naknade članova Općinskog vijeća, vijeća mjesnih odbora i članova radnih tijela
8. Odluka o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaća načelnice i zamjenika načelnice Općine Sveta Marija kada dužnost obavljaju profesionalno
9. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Marija
10. Plan davanja koncesija u 2018. godini
11. Trogodišnji (srednjoročni) plan davanja koncesija za razdoblje 2018. – 2020. godine
12. Zaključak o prihvaćanju financijskih izvještaja DVD Sveta Marija
13. Zaključak o prihvaćanju financijskih izvještaja DVD Donji Mihaljevec

S poštovanjem!


PREDSJEDNIK OV
Dražen Šulj v.r.


Pozive dostaviti:
1. Članovima Općinskog vijeća (1-11)
2. Općinskoj načelnici i zamjeniku načelnice
3. Medijima


NATRAG
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis