Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
Natječaj za zapošljavanje u projektu ZA OBITELJ - Općina Sveta Marija

Natječaj za zapošljavanje u projektu ZA OBITELJ14.8.2018.


Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru projekta ZA OBITELJ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. – Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, UP.02.2.2.08.0028, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kockavica“ Sveta Marija na temelju Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Članka 37. Statuta Dječjeg vrtića „Kockavica“ Sveta Marija, dana 14.08.2018.g.


RASPISUJE NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE  U PERIODU TRAJANJA PROJEKTA ZA OBITELJ (30 mjeseci)  1. odgojitelja predškolske djece – 1 izvršitelj M/Ž rad na određeno puno radno vrijeme


UVIJETI: - prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih radnika, te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)


Kandidati na natječaj prilažu: 1. Zamolbu

 2. Životopis

 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

 4. Položen stručni ispit

 5. Domovnicu

 6. Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 7. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


S izabranim kandidatom ugovara se probni rad od 90 dana.  1. kuhara – 1 izvršitelj M/Ž rad na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)


UVIJETI: - prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih radnika, te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)


Kandidati na natječaj prilažu: 1. Zamolbu

 2. Životopis

 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (KV kuhar)

 4. Radno iskustvo od 1 godine

 5. Domovnicu

 6. Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 7. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


S izabranim kandidatom ugovara se probni rad od 60 dana. 1. spremačice – 1 izvršitelj M/Ž rad na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)


UVIJETI: - prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih radnika, te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)


Kandidati na natječaj prilažu: 1. Zamolbu

 2. Životopis

 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (PKV ili NKV radnik)

 4. Domovnicu

 5. Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 6. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje ili potvrdu o podacima     


             evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


S izabranim kandidatom ugovora se probni rad od 60 dana.


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti do 23.08.2018.g. do 15:00 sati na adresu: Dječji vrtić „Kockavica“, Andrije Habuša 29b, 40 326 Sveta Marija  s naznakom „za natječaj ZA OBITELJ – odgojitelj, kuhar, spremačica (navesti odgovarajuću kategoriju) - ne otvaraj“.


Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.


Odabrani kandidati započeti će s radom početkom pedagoške godine 2018./2019.


 


UPRAVNO VIJEĆE


DJEČJEG VRTIĆA KOCKAVICA


 • ikona
  Natječaj za zapošljavanje u projektu ZA OBITELJ   
  divider
  NATRAG
  banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

  Oglasna ploča


  Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
  19. tra '24.

  Prodaje se kuća sa dvorištem
  1. lis '23.

  Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
  25. tra '23.

  Anketa

  Anketa:
  Koliko često posjećujete ovu stranicu?
    Redovito

    Često

    Rijetko

  upis