Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE (m/ž) – 1 izvršitelj - Općina Sveta Marija

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE (m/ž) – 1 izvršitelj30.10.2018.


Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12., 120/12. i 16/17.), Dječji vrtić Kockavica Sveta Marija, Andrije Habuša 29b, raspisuje NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE (m/ž) – 1 izvršitelj


Uvjeti: - prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih radnik, te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.).


Na natječaj se mogu prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana.


Kandidati na natječaj prilažu:  1. Prijavu

  2. Životopis

  3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

  4. Domovnicu

  5. Uvjerenje HZZ-a o dužini vođenja u evidenciji nezaposlenih osoba

  6. Elektronski ispis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

  7. Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci


Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Kockavica Sveta Marija.


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti do 07.11.2018.g. osobno ili putem pošte na adresu: Dječji vrtić Kockavica, Andrije Habuša 29b, 40326 Sveta Marija – „natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – odgojitelj, ne otvaraj“.


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.


 


RAVNATELJICA:


Karolina Jeđut Tilošanec


ikona
STRUČNO osposobljavanje natječaj   
divider
NATRAG
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis