Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETA MARIJA (Službeni glasnik Međimurske županije broj 15/04 i 10/15) - Općina Sveta Marija

OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETA MARIJA (Službeni glasnik Međimurske županije broj 15/04 i 10/15)1.8.2019.


Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Općina Sveta Marija, Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade obavještava javnost o


IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETA MARIJA (Službeni glasnik Međimurske županije broj 15/04 i 10/15)


Općinsko vijeće Općine Sveta Marija donijelo je Odluku o izradi II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveta Marija (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 4/19 ) i Odluku o izmjeni odluke o izradi II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveta Marija (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 8/19)  .


Detaljne informacije o tijeku izrade II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveta Marija  mogu se dobiti u Općini Sveta Marija, Jedinstveni upravni odjel, Trg bana Jelačića 1, 40326 Sveta Marija, odnosno upitom na broj 040/660 001 ili na e-mail opcina@svetamarija.hr


Pročelnica JUO
Općine Sveta Marija
Ivanka Herc-Kaser, dipl.inf.


ikona
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi_II IDPPUO Sveta Ma...   
divider
ikona
Odluka o izradi_II IDPPUO Sveta Marija   
divider
NATRAG
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis