DOPUNA POZIVA - Ponovni poziv za sklapanje ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje (kanalizacije) i sustav javne vodoopskrbe" />

Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
<b style="font-size:20px;border-radius:6px; color:#ff0000;">DOPUNA POZIVA</b> - <b style="font-size:20px;color:#000000;">Ponovni poziv za sklapanje ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje (kanalizacije) i sustav javne vodoopskrbe</b> - Općina Sveta Marija

DOPUNA POZIVA - Ponovni poziv za sklapanje ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje (kanalizacije) i sustav javne vodoopskrbe11.10.2019.


Poštovani građani Općine Sveta Marija! Putem oglasne ploče, javnih medija, web stranica Općine Sveta Marija te pozivom dostavljenim na vašu adresu, pozvani ste da sukladno Zakonu o vodama i Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine odnosno sukladno Zakonu o vodnim uslugama koji je stupio na snagu 18.07.2019. godine, izvršite priključenje nekretnine na javni sustav odvodnje (kanalizaciju), koja će se graditi u sklopu projekta Aglomeracija Donja Dubrava – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava.


Ovim putem ponovo Vas podsjećamo na obavezu priključenja te pozivamo sve one koji dosad nisu sklopili ugovor o priključenju da to odmah učine jer početkom studenog 2019. započinje izgradnja sustava odvodnje.


U protivnom neće se izvesti priključak za vašu nekretninu koji je sada u sklopu projekta Aglomeracija Donja Dubrava besplatan za vlasnika/korisnika nekretnine.


Pozivamo vas da se za izradu skice priključka i sklapanje ugovora o priključenju javite u Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10, na slijedeće kontakte: 040/373-700 ili projekt@medjimurske-vode.hr


Bez izrade skice priključka i sklopljenog ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje, besplatni priključak neće se izvoditi paralelno s izgradnjom ulične kanalizacijske mreže, a nakon izgradnje ulične kanalizacijske mreže, kanalizacijski priključak morati ćete plaćati prema stvarnim troškovima izvedbe priključka. Navedeno se odnosi i na nenastanjene objekte, gradilišta, poslovne objekte i sl.


Ukoliko vlasnik građevine ne priključi svoju građevinu na odvodni sustav, u skladu s člankom 55. Zakona o vodnim uslugama, čini prekršaj za koji je propisana kazna u iznosu od 1.000,00 – 5.000,00 kn. Obaveza priključenja unatoč plaćanju kazne i dalje ostaje.


Ukoliko vaša nekretnina nema priključak na javni vodoopskrbni sustav, pozivamo vas da ovom prilikom izvršite i priključenje na vodoopskrbni sustav.


Budući da se vodovodni priključak plaća prema stvarnim troškovima, prilikom izvođenja radova za odvodni sustav određeni radovi za vodovodni priključak (zemljani radovi i sanacija prometnice) mogu biti izuzeti što bi sve smanjilo ukupnu cijenu izvođenja vodovodnog priključka, jer će radovi na koridoru ceste biti izvedeni na teret investicije.


Stoga je ovo jedinstvena prilika za vas kao vlasnika nekretnine da izvršite priključenje na vodoopskrbni sustav istovremeno uz priključenje na odvodni sustav. Također, ovo je vrijeme kada se doprinosi uređenosti naselja, jer će se po završetku svih radova u potpunosti urediti ceste, pločnici i okoliš uz ceste, te nakon potpunog uređenja naselja, neće biti dozvoljeni ponovni zahvati za priključke što zahtijeva rezanje asfalta i prekopavanje cesta.


Zahtjev za priključenje na vodoopskrbni sustav može se potpisati u Međimurskim vodama, a nalazi se i na web stranici: http://medjimurske-vode.hr/zahtjevi-i-obrasci/. Potpisan i skeniran zahtjev za priključenje može se dostaviti poštom, osobnom dostavom ili na email: korisnik@medjimurske-vode.hr.


Sve navedeno možete riješiti i na licu mjesta s predstavnikom Međimurskih voda prilikom izrade skice za kanalizacijski priključak.


Sve detaljnije informacije, možete dobiti u Odjelu odnosa s korisnicima Međimurskih voda d.o.o., Matice hrvatske 10 (prizemlje) ili na tel. 373-732 i 373-733.


Ukoliko vlasnik građevine ne priključi svoju građevinu na vodoopskrbni sustav, u skladu s člankom 55. Zakona o vodnim uslugama, čini prekršaj za koji je propisana kazna u iznosu od 1.000,00 – 5.000,00 kn. Obaveza priključenja unatoč plaćanju kazne i dalje ostaje.


Pozivaju se građani da iskoriste navedene pogodnosti.


Općina Sveta Marija                                                    MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
načelnica:                                                                              Direktor:
Đurđica Slamek, v.r.                                                    Vladimir Topolnjak,dipl.ing. v.r.


 • ikona
  Sveta Marija - Poziv   
  divider
  NATRAG
  banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

  Oglasna ploča


  Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
  19. tra '24.

  Prodaje se kuća sa dvorištem
  1. lis '23.

  Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
  25. tra '23.

  Anketa

  Anketa:
  Koliko često posjećujete ovu stranicu?
    Redovito

    Često

    Rijetko

  upis