Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
Natječaj za zapošljavanje u projektu "Za obitelj" - Općina Sveta Marija

Natječaj za zapošljavanje u projektu "Za obitelj"17.1.2020.


Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru projekta ZA OBITELJ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. – Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, UP.02.2.2.08.0028, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kockavica Sveta Marija na temelju Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Članka 37. Statuta Dječjeg vrtića Kockavica Sveta Marija, dana 16.01.2020.g.


RASPISUJE NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE  U PERIODU TRAJANJA PROJEKTA ZA OBITELJ 1. kuhara – 1 izvršitelj M/Ž rad na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)


UVIJETI: - prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih radnika, te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)


Kandidati na natječaj prilažu: 1. Zamolbu

 2. Životopis

 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (KV kuhar)

 4. Radno iskustvo od 1 godine

 5. Domovnicu

 6. Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 7. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


S izabranim kandidatom ugovara se probni rad od 90 dana.


  1. spremačice – 1 izvršitelj M/Ž rad na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)


UVIJETI: - prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih radnika, te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)


Kandidati na natječaj prilažu: 1. Zamolbu

 2. Životopis

 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (PKV ili NKV radnik)

 4. Domovnicu

 5. Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 6. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje ili potvrdu o podacima    


             evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


S izabranim kandidatom ugovora se probni rad od 90 dana.


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti do 24.01.2020.g. do 15:00 sati na adresu: Dječji vrtić Kockavica, Andrije Habuša 29b, 40 326 Sveta Marija  s naznakom „za natječaj ZA OBITELJ – kuhar, spremačica (navesti odgovarajuću kategoriju) - ne otvaraj“.


Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.


 


UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA KOCKAVICA


 


 


ikona
NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE U PERIODU TRAJANJA PRO...   
divider
NATRAG
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis