Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
COVID-19 ekonomske mjere: Odgoda plaćanja poreznih obveza - Općina Sveta Marija

COVID-19 ekonomske mjere: Odgoda plaćanja poreznih obveza24.3.2020.


Obavijest o provedbi Općeg poreznog zakona


U Narodnim novinama od 23. ožujka 2020. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Pravilnik) kojim se propisuju odredbe za provedbu COVID-19 poreznih mjera za pomoć gospodarstvu. Pravilnik stupa na snagu 24. ožujka 2020. godine, a u nastavku dostavljamo pregled najvažnijih informacija u vezi odgode i obročne naplate poreznih obveza.


Koji su porezi obuhvaćeni mjerom?


· porezi (dohodak, dobit, PDV (pod određenim uvjetima navedenim u nastavku) i drugi porezi kao što su porez na promet nekretnina, porez na automate za zabavne igre itd.)


· doprinosi


· druga javna davanja (pristojbe, naknade za koncesije, novčane kazne za porezne prekršaje i sva davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela)


Iznimka! Carine i trošarine nisu obuhvaćene ovom mjerom, odnosno nije moguća odgoda plaćanja istih.


Za koje se porezne obveze može tražiti odgoda?


Sve obveze po prethodno navedenim davanjima (porezne obveze) koje dospijevaju unutar 3 mjeseca, počevši od 20. ožujka 2020. godine.


Iznimka! Porezni obveznici koji zadovoljavaju uvjete za traženje odgode plaćanja PDV-a mogu to zatražiti za obveze koje dospijevaju unutar 3 mjeseca, počevši s obvezom koja dospijeva u travnju 2020. godine.


Tko može tražiti odgodu plaćanja poreza?


Svi porezni obveznici koji vjerojatno neće biti u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze, a na dan podnošenja zahtjeva nemaju dospjelog neplaćenog poreznog duga.


Iznimka! Odgodu plaćanja PDV-a mogu zatražiti samo porezni obveznici koji poreznu osnovicu utvrđuju prema obavljenim isporukama, a koji u prethodnoj godini nisu ostvarili vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000 kn (bez PDV-a).


Pokazatelji nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza


· ako porezni obveznik ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili


· ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine


Dodatno! Kod podnošenja zahtjeva za odgodom plaćanja PDV-a porezni obveznik, uz gore navedeno, treba dokazati da dospjela obveza proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i/ili drugih pokazatelja koji mu utječu na likvidnost (Pravilnik ne definira druge pokazatelje).


Kako podnijeti zahtjev za odgodom?


Elektronički, putem sustava ePorezna (istim putem će biti dostavljena i odluka Porezne uprave po obradi zahtjeva)


Iznimka! Porezna uprava će za porezne obveznike koji nisu korisnici sustava ePorezna osigurati drugi način podnošenja zahtjeva koji će objaviti na službenim Internet stranicama


Koje je razdoblje odgode?


3 mjeseca od dana dospijeća svake pojedine porezne obveze.


Porezna uprava može odobriti dodatni rok od tri mjeseca za već odgođene obveze i proširiti obuhvat odgode i na porezne obveze koje dospijevaju za vrijeme trajanja dodatna tri mjeseca, za što se podnosi novi zahtjev.


Obročna otplata odgođenih poreznih obveza


Porezni obveznici koji nisu u mogućnosti podmiriti odgođenu poreznu obvezu po njenom dospijeću mogu podnijeti zahtjev za obručnom otplatom, bez obračuna kamata.


Obročna otplata se odobrava u mjesečnim obrocima, a najduže na 24 mjeseca. Rok za podnošenje zahtjeva za odgodom je pet dana od dana dospijeća obveze. Zahtjev će se moći podnijeti za sljedeće situacije:


· obročna otplata samo za dospjelu odgođenu obvezu, pri čemu odobrenje zahtjeva isključuje mogućnost odobravanja obročne otplate za odgođene porezne obveze koje dospijevaju kasnije ili


· obročna otplata za sve odgođene porezne obveze, dospjele i nedospjele u trenutku podnošenja zahtjeva, u kojem slučaju nedospjele odgođene porezne obveze dospijevaju i odobrava se obročna otplata za njihovo plaćanje, umjesto daljnje odgode


U slučaju nepoštivanja rokova plaćanja obroka, odobrenje za obročno plaćanje se ukida.


Naknadno postupanje Porezne uprave


Porezno tijelo može izvršiti naknadnu provjeru činjenica navedenih u zahtjevu, a temeljem kojih je odobrena mjera plaćanja poreza.


Ako porezno tijelo naknadno utvrdi kako nije učinjeno vjerojatnim da su ispunjeni uvjeti za mjeru plaćanja poreza, odredit će prestanak važenja mjere plaćanja poreza pri čemu porezne obveze dospijevaju sukladno posebnim propisima.


 


NATRAG
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis