Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
Novosti - Otvaranje i zatvaranje zaštićenog računa omogućeno putem e-maila - Fina - Općina Sveta Marija

Novosti - Otvaranje i zatvaranje zaštićenog računa omogućeno putem e-maila - Fina27.3.2020.


Podnošenje obrasca "Obavijest o primanjima i naknadama ovršenika izuzetim od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena sukladno odredbama Ovršnog zakona (Obavijest iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona)" moguća je i putem elektroničke pošte.


Brzi linkovi
Press centar
Pregled podataka iz Fininih sustava
Obavijesti vezano uz pojavu koronavirusa
EU projekti
Kontaktirajte nas


Radi ostvarivanja zakonskog prava na zaštitu novčanih sredstava izuzetih od ovrhe i otvaranja zaštićenog računa, obrazac Obavijesti iz članka 212. stavak 1. Ovršnog zakona (dalje u tekstu: Obavijest) od danas možete dostaviti u Finu i elektroničkim putem - putem e-maila.


Preporučujemo ovršenicima da umjesto dolaska u poslovnicu, obrazac Obavijesti pošalju putem e-maila kako bi izbjegli potencijalni rizik za zdravlje, sukladno preporukama nadležnih tijela.


Što trebate učiniti?
Popunite obrazac Obavijesti i priložite ga u e-mail kao privitak (kao sliku popunjene Obavijesti ili u obliku .doc/.docx dokumenta) Obrazac Obavijesti možete preuzeti ovdje.
Priložite potrebnu dokumentaciju (npr. ako se radi o drugom dohotku kao jedinom stalnom novčanom primanju potrebno je dostaviti i potvrdu o visini dohotka i primitka koju izdaje Porezna uprava) više o tome na https://www.fina.hr/otvaranje-zasticenog-racuna.
E-mail poruku s priloženim dokumentima pošaljite na adresu elektroničke pošte: prisilna.naplata@fina.hr, a kao predmet (subject) poruke potrebno je upisati: otvaranje zaštićenog računa, kako bi se omogućila što brža obrada pristiglih obrazaca.


Ako niste u mogućnosti priložiti popunjeni obrazac Obavijesti, potrebno je u elektroničkoj poruci dostaviti podatke koji su nužni za otvaranje zaštićenog računa odnosno za evidentiranje dodatnog zaštićenog primanja ili novog uplatitelja zaštićenog primanja po već otvorenom zaštićenom računu, i to:


Vaše ime i prezime
adresu
OIB
kontakt podatke: telefon, mobilni telefon, adresa e-pošte (važno radi toga da Vas možemo povratno kontaktirati u slučaju potrebe i dostaviti Vam broj računa)


naziv banke i broj računa u banci (račun u banci na koji Vam se uplaćuju primanja)


vrsta zaštićenog primanja (npr. plaća, mirovina, drugi dohodak i sl.)


ime i prezime/naziv uplatitelja zaštićenog primanja (tko Vam isplaćuje navedeno primanje koje želite zaštititi)


adresa/sjedište uplatitelja zaštićenog primanja
OIB uplatitelja
ako se radi o isplati alimentacije/zakonskog uzdržavanja djeteta koju isplaćuje netko drugi umjesto obveznika uzdržavanja - ime i prezime i OIB obveznika uzdržavanja (npr. ako poslodavac roditelja koji treba platiti alimentaciju isplaćuje alimentaciju s plaće roditelja – isplatitelj je taj poslodavac, ali treba dostaviti i ime i prezime i OIB roditelja koji je dužan platiti alimentaciju)
ako se radi o inozemnom primanju, potrebno je navesti i iznos, valutu i razdoblje isplate (mjesečno ili drugačije)
ako primanje primate kao ovrhovoditelj iz ovrhe koju ste Vi pokrenuli - podaci o osnovi za plaćanje temeljem koje se provodi ovrha na novčanim sredstvima u Fini (zakonsko uzdržavanje/uzdržavanje po osnovi naknade štete i sl.) – vrsta isprave (npr. presuda, rješenje o ovrsi), poslovni broj, OIB i naziv ovršenika.
Ako je moguće i u prethodnom dogovoru sa uplatiteljem primanja na koje se dostavljena Obavijest odnosi, molimo dostavite i adresu e-pošte uplatitelja na koju će Fina poslati obavijest uplatitelju o vrsti zaštićenog primanja i broju zaštićenog računa na koji treba vršiti uplate, a kako bi se izbjegla nepotrebna fizička manipulacija dokumentacijom u skladu sa preporukama nadležnih tijela vezano uz suzbijanje aktualne zdravstvene ugroze. Ako to nije moguće, Fina će nakon obrade Obavijesti, o istom obavijestiti uplatitelja dostavom dopisa na adresu uplatitelja koju ste naznačili u Obavijesti.


Po zaprimanju Obavijesti putem elektroničke pošte, Fina će naložiti banci u kojoj imate otvoreni redovni račun otvaranje zaštićenog računa te će podatak o broju zaštićenog računa dostaviti uplatitelju i Vama putem elektroničke pošte. Odnosno, sukladno dostavljenoj Obavijesti Fina će na već otvoreni zaštićeni račun evidentirati svaku promjenu u skladu s dostavljenim podacima te o učinjenoj promjeni obavijestiti uplatitelja zaštićenog primanja.


Na navedenu adresu elektroničke pošte može se dostaviti i zahtjev za zatvaranjem zaštićenog računa (zahtjev se predaje u slobodnoj formi, a potrebno je navesti OIB, ime i prezime te broj zaštićenog računa za koji se traži zatvaranje. Predmet (subject) poruke potrebno je nazvati "zatvaranje zaštićenog računa".


Fina će Vam potvrdu o zaprimljenoj Obavijesti, kao i podatak o broju zaštićenog računa poslati povratno na adresu elektroničke pošte s koje je Obavijest i zaprimljena. Ako želite dostavu podataka poštom, to je potrebno zatražiti u samoj elektroničkoj poruci u kojoj dostavljate obrazac Obavijesti.


 


Detaljnije na https://www.fina.hr/-/otvaranje-i-zatvaranje-za%C5%A1ti%C4%87enog-ra%C4%8Duna-omogu%C4%87eno-putem-e-maila


NATRAG
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis