Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
Natječaj za odgojitelja u projektu "za obitelj" - Općina Sveta Marija

Natječaj za odgojitelja u projektu "za obitelj"21.4.2020.


Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru projekta ZA OBITELJ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. – Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, UP.02.2.2.08.0028, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kockavica Sveta Marija na temelju Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Članka 37. Statuta Dječjeg vrtića Kockavica Sveta Marija, dana 21.04.2020.g.


RASPISUJE NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE  U PERIODU TRAJANJA PROJEKTA ZA OBITELJ 


Odgojitelja predškolske djece – 1 izvršitelj M/Ž rad na određeno puno radno vrijeme 


UVIJETI: - prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih radnika, te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)


Kandidati na natječaj prilažu:  1. Zamolbu

  2. Životopis

  3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

  4. Položen stručni ispit

  5. Domovnicu

  6. Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

  7. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti do 29.04.2020.g. do 15:00 sati na adresu: Općina Sveta Marija, Trg bana Jelačića 1, 40 326 Sveta Marija  s naznakom – za Dječji vrtić Kockavica Sveta Marija, „za natječaj ZA OBITELJ – odgojitelj - ne otvaraj“.


Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.


UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA KOCKAVICA


 


ikona
Natječaj za odgojitelja u projektu "Za obitelj&quo...   
divider
NATRAG
banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Kupuje se kuća
28. ožu '23.

Prodaje se zemljište sa šumom - k.o. Don ...
6. lis '20.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis