Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
Natječaj za prodaju nekretnina 2020. - Općina Sveta Marija

Natječaj za prodaju nekretnina 2020.21.9.2020.


Na temelju članka 14. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Sveta Marija ("Službeni glasnik Međimurske županije", br. 15/10) te Odluke o prodaji  nekretnina u vlasništvu Općine Sveta Marija (gospodarska
zona Buzovica) (KLASA: 943-01/20-01/02,URBROJ: 2109/24-20-1) od 14.09.2020., načelnica Općine Sveta Marija raspisuje
N  A  T  J  E  Č  A  J
za prodaju nekretnina javnim prikupljanjem pisanih ponuda.


ikona
OBRAZAC PRIJAVE   
divider
ikona
Natječaj za prodaju nekretnina 2020   
divider
NATRAG
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis