Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
Obavijest o IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE „BUZOVICA“ NA PODRUČJU NASELJA SVETA MARIJA - Općina Sveta Marija

Obavijest o IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE „BUZOVICA“ NA PODRUČJU NASELJA SVETA MARIJA22.9.2020.


Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), Općina Sveta Marija, Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade obavještava javnost


O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE „BUZOVICA“ NA PODRUČJU NASELJA SVETA MARIJA („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 1/05, 11/05, 21/08)


Općinsko vijeće Općine Sveta Marija donijelo je Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gospodarske zone „Buzovica“ na području naselja Sveta Marija („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 1/05, 11/05, 21/08).


Detaljne informacije o tijeku izrade II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja, mogu se dobiti na adresi: Općina Sveta Marija, Trg bana Jelačića 1, 40326 Sveta Marija, putem emaila na adresi: opcina@svetamarija.hr ili na telefon: 040/660-001.


Pročelnica JUO Općine Sveta Marija
Ivanka Herc-Kaser, dipl.inf.


ikona
Odluka_o_izradi_II_ID_DPU_GZ_Buzovica_2020   
divider
NATRAG
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis