Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
Natječaj za zapošljavanje spremačice - Općina Sveta Marija

Natječaj za zapošljavanje spremačice18.6.2021.


Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Članka 37. Statuta Dječjeg vrtića Kockavica Sveta Marija, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kockavica raspisuje 17.06.2021. g.

NATJEČAJ ZA SPREMAČICU


2 izvršitelja M/Ž – rad na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno) – zamjena za porodiljni dopust – povećanje opsega posla


 


UVJETI:         


 


-          Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih radnika, te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.) - NKV  radnik


Kandidati na natječaj prilažu:


 


-          Zamolbu


-          Životopis


-          Dokaz o stečenoj stručnoj spremi


-          Domovnicu


-          Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci


-          Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.


 


Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17.) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17.) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja (link)


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti do 28.06.2021.g. do 15,00 sati na adresu: Dječji vrtić Kockavica, Andrije Habuša 29b, 40326 Sveta Marija  s naznakom – „za natječaj - spremačica ne otvaraj“.


 


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 8 (osam) dana od donošenja odluke o izboru.


UPRAVNO VIJEĆE


 


Dječjeg vrtića Kockavica


 


ikona
Natječaj za spremačicu   
divider
NATRAG
banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Kupuje se kuća
28. ožu '23.

Prodaje se zemljište sa šumom - k.o. Don ...
6. lis '20.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis