Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
Poziv na 2. sjednicu OV - 02.08.2021 - Općina Sveta Marija

Poziv na 2. sjednicu OV - 02.08.202130.7.2021.


Temeljem članka 58. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Marija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 4/21), s a z i v a m  2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveta Marija za PONEDJELJAK 02.08.2021. godine s početkom u 19:00 sati. 


Sjednica će se održati u prostorijama općine Sveta Marija, Trg bana Jelačića 1.


Za sjednicu predlažem slijedeći 


D N E V N I    R E D


1.    Izviješće Mandatne komisije o stavljanju mandata u mirovanje i svečana prisega člana Općinskog  vijeća


 


2.      Odluka o dodjeli javnih priznanja  Općine Sveta Marija u 2021. godini


3.       2. izmjene i dopune Proračuna  za 2021. godinu


4.      Odluka o davanju prethodne suglasnosti  na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  Dječjeg vrtića Kockavica Sveta Marija


5.      Zaključak  o usvajanju  Izvještaja o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića  Kockavica za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. godine


6.      Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika u Dječjem vrtiću Kockavica


7.       Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Sveta Marija


8.      Odluku o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće te visini naknade za rad načelnice Općine Sveta Marija


9.      Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sveta Marija za „DJEČJI VRTIĆ – Rekonstrukcija i nadogradnja“


-            Odluka o prodaji imovine (Ul Maršala Tita 6 i 8, Donji Mihaljevec)


10.  Odluka o osnivanju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Marija


11.  Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Sveta Marija


12.  Odluka  o raspoređivanju sredstava u 2021. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranka i nezavisnog vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveta Marija


13.  Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gospodarske zone „Buzovica“ na podučju naselja Sveta Marija


14.  Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih  nesreća za Općinu Sveta Marija (zbog veličine Procjena dostavljena vijećnicima putem e-mail-a)


15.  Odluka o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća


16.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za turizam,


17.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i Propise


18.          Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru Povjerenstva za dodjelu stipendija


19.   Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru Socijalnog vijeća Općine Sveta Marija


20.   Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru Uprave groblja Općine Sveta Marija


21.   Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru Povjerenstva za popis imovine, obveza i kapitala


22.   Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina Općine Sveta Marija


S poštovanjem!


 


PREDSJEDNIK OV


 


Dražen Šulj v.r.


ikona
Poziv na 2. sjednicu OV-02.08.2021.doc   
divider
NATRAG
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis