Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner15 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner29
Javno savjetovanje - Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveta Marija - Općina Sveta Marija

Javno savjetovanje - Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveta Marija13.12.2021.


Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13. i 85/15.) i članka 42. Statuta Općine Sveta Marija („Službeni glasnik Međimurske županije“ 4/21), načelnica Općine Sveta Marija upućuje


JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveta Marija


Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveta Marija.


Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na adresu Općina Sveta Marija, Trg bana Jelačića 1, Sveta Marija


Savjetovanje će trajati od 13. prosinca  do 12. siječnja 2022.


 


Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.


Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Sveta Marija- www.svetamarija.hr


ikona
OBRAZAC za javno savjetovanje   
divider
ikona
Odluka o načinu sakupljanja komunalnog otpada na podru&...   
divider
ikona
Usporedni cjenik stari i novi   
divider
ikona
Obrazlozenje Prijedloga Odluke o načinu sakupljanja kom...   
divider
ikona
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRA...   
divider
NATRAG
banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodajem obiteljski grob sa spomenikom u selu svet ...
26. tra '21.

Prodaje se zemljište sa šumom - k.o. Don ...
6. lis '20.

Prodaje se građevinsko zemljište u Donje ...
20. sij '20.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis