Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja - Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. - Općina Sveta Marija

Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja - Natječaj za provedbu Podmjere 4.3.21.1.2022.


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 18. siječnja 2022. godine natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“.


Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 150.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore iznosi 150.000 €, a najviša vrijednost potpore iznosi 15.000.000 €.


Intenzitet potpore iznosi najviše 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.


Prihvatljivi korisnici u ovom natječaju su jedinice područne (regionalne) samouprave.


Ugovornim odnosom jedinica područne (regionalne) samouprave i krajnjih korisnika (vlasnika ili drugih zakonitih posjednika poljoprivrednih zemljišta, čija se zemljišta navodnjavaju) mora se obuhvatiti minimalno 70% poljoprivrednih površina unutar obuhvata sustava javnog navodnjavanja, što se dokazuje predugovorima o priključenju na sustav javnog navodnjavanja.


Prihvatljivi projekti su projekti izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično).


Prihvatljivi troškovi uključuju:


1.       MATERIJALNE TROŠKOVE:  građevinske, obrtničke i instalaterske radove, geodetske radove, troškove priključenja sustava navodnjavanja na elektromagnetsku mrežu, troškove vezane uz informiranje i vidljivost kao i ostale materijalne troškove;


2.       NEMATERIJALNE TROŠKOVE: troškove nabave i razvoja računalnih softvera, licenci i patenata te ostale nematerijalne investicije


3.       OPĆE TROŠKOVE: troškove izrade projektne dokumentacije, studijske dokumentacije, konzultantskih usluga, arheoloških radova, provedbe mjera zaštite okoliša i sl.


Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 1. veljače 2022. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2022. godine do 12:00 sati.


Više informacija o natječaju kao i njegove priloge možete vidjeti OVDJE.


 • NATRAG
  banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

  Oglasna ploča


  Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
  19. tra '24.

  Prodaje se kuća sa dvorištem
  1. lis '23.

  Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
  25. tra '23.

  Anketa

  Anketa:
  Koliko često posjećujete ovu stranicu?
    Redovito

    Često

    Rijetko

  upis