Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
Poziv na 10. sjednicu OV Općine Sveta Marija - Općina Sveta Marija

Poziv na 10. sjednicu OV Općine Sveta Marija12.9.2022.


Temeljem članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Marija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 4/21), sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveta Marija za  ČETVRTAK 15.09.2022. godine s početkom u 19:00 sati.


 


Sjednica će se održati prostorijama Općine Sveta Marija, Trg bana Jelačića 1, Sveta Marija


 


Za sjednicu predlažem slijedeći  D N E V N I    R E D   1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveta Marija za 2022.godinu

  2. Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg obračuna proračuna za 2022. g. Dječjeg vrtića Kockavica

  3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog o povećanju ekonomske cijene vrtića

  4. Odluka o prodaji imovine (Maršala Tita 21 i 23, Donji Mihaljevec)

  5. Odluka o dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Sveta Marija


S poštovanjem!


PREDSJEDNIK OV


Dražen Šulj v.r.


 


NATRAG
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Kupuje se kuća
28. ožu '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis