Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner15 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner29
Poziv na 11. sjednicu OV Općine Sveta Marija - Općina Sveta Marija

Poziv na 11. sjednicu OV Općine Sveta Marija22.11.2022.


Temeljem članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Marija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 4/21),


sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveta Marija za  PETAK 25.11.2022. godine s početkom u 18:00 sati


Sjednica će se održati prostorijama Općine Sveta Marija, Trg bana Jelačića 1, Sveta Marija


Za sjednicu predlažem slijedeći 


D N E V N I    R E D


1. Zaključak o   usvajanju  Izvješća o radu načelnice Općine Sveta Marija za razdoblje od 1. srpnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine.


2. Odluka o imenovanju Etičkog odbora 


3. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Sveta Marija


4. Odluka o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće te visini naknade za rad općinskog    načelnika Općine Sveta Marija 


5. Odluka o visini grobnih naknada na groblju u Svetoj Mariji 


6. Odluka o osnivanju Jedinstvenog upravnog odjela


7. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti


8. Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona


9. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Sveta Marija


10. Odluka o mjerama potpore za rekonstrukciju/novogradnju nekretnina na području Općine Sveta Marija


11. Odluka o prodaji imovine (Palih Boraca 10, Donji Mihaljevec)


12. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Sveta Marija i Plana zaštite od požara Općine Sveta Marija (Procjena i Plan objavljena na www.svetamarija.hr uz Poziv na 11. sjednicu OV- pod Novostima)


13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Kockavica 


S poštovanjem!


PREDSJEDNIK OV


Dražen Šulj v.r.


 


ikona
Plan zaštite od požara_Sveta Marija 24.06.2022._Is...   
divider
ikona
Procjena ugroženosti od požara_Sveta Marija 24.06....   
divider
ikona
Poziv na 11. sjednicu OV Općine Sveta Marija   
divider
ikona
KARTE - PROCJENA UGROZENOSTI OD POZARA   
divider
NATRAG
banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodajem obiteljski grob sa spomenikom u selu svet ...
26. tra '21.

Prodaje se zemljište sa šumom - k.o. Don ...
6. lis '20.

Prodaje se građevinsko zemljište u Donje ...
20. sij '20.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis